Home / Tổng hợp / 13 Câu Hỏi Thường Gặp Ngành Kế Toán

13 Câu Hỏi Thường Gặp Ngành Kế Toán

1. Công ty dịch vụ kế toán là gì

Là công ty cung cấp dịch vụ giải quyết các nghiệp vụ của kế toán doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán sẽ có thể không cần tuyển dụng kế toán

– Dịch vụ kế toán là làm gì

Tập hợp hóa đơn – chứng từ hàng tháng

Tính và lập bảng lương

Báo cáo thuế hàng quý

Báo cáo quyết toán thuế hàng năm

Báo cáo tài chính hàng năm

Tính và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…

Hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán

In và đóng cuốn các loại sổ sách kế toán đã thực hiện

Thay mặt chủ doanh nghiệp làm việc, giải trình các số liệu đã hạch toán với các bên liên quan như: cán bộ thuế, cán bộ phòng thống kê, kiểm toán, ngân hàng,…khi có yêu cầu.

2. Các nghiệp vụ cơ bản của kế toán công ty cổ phần là gì

a) Kế toán góp vốn thành lập công ty

Các quy định chung về thành lập công ty

Quy trình thành lập công ty Thành lập công ty gồm các công việc chuẩn bị về thủ tục pháp lý, tổ chức bộ máy quản lý, huy động vốn và đầu tư ban đầu để công ty có thể ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.

b) Kế toán tăng, giảm vốn điều lệ

c) Kế toán phát hành và chuyển đổi trái phiếu

d) Phương pháp hạch toán

e) Kế toán tách công ty

3. Có nên làm công ty dịch vụ kế toán không

Công ty dịch vụ kế toán làm việc rất áp lực và bạn phải biết nhiều pháp luật thuế và kế toán họ mới nhận làm

Có thể trau dồi thêm kinh nghiệm

Biết được nhiều tình huống hay

4. Từ vựng kế toán trong tiếng anh là gì

Kế toán doanh nghiệp: Enterprise accounting

Kế toán doanh nghiệp: Business Accounting

Thuế nhà nước: State Taxation

Kế toán thuế: Tax Accounting

Kế toán xây dựng cơ bản: Capital Construction Accounting

Kế toán thương mại và dịch vụ: Commercial Accounting and Services

Kế toán hành chính sự nghiệp: Accounting Administration

Tài chính doanh nghiệp: Corporate Finance

Kế toán quản trị: Management Accounting

Thống kê doanh nghiệp: Business Statistics

Kế toán hợp tác xã: Co-operative Accounting

Tin học kế toán: Computer-based Accounting

Phân tích hoạt động kinh doanh: Business Analysis

Kiểm toán: Auditing

5. Trở thành kế toán doanh nghiệp giỏi là phải học gì

Hệ thống Báo cáo sổ sách, báo cáo thuế – Bạn cũng cần biết một số hồ sơ quan trọng của công ty như:

– Báo cáo tài chính (CĐKT/ KQKD/ LCTT/ TMBCTC) các năm.

– Sổ sách kế toán (sổ tổng hợp, sổ chi tiết, sổ kho, nhập xuất tồn, bảng lương…)

– Tờ khai thuế tháng (12 tháng)

– Tờ khai quý (4 quý)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Chứng từ kế toán – Điều này kế toán buộc phải biết đó nhé!

– Hóa đơn đầu vào, đầu ra (bản gốc)

– Hồ sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa….

– Phiếu thu, chi, nhập, xuất…

– Chứng từ ngân hàng….

Một số loại thuế cần biết:

– Thuế môn bài (Nộp theo năm):

– Thuế giá trị gia tăng (Áp dụng cho tổ chức kê khai theo phương pháp khấu trừ)

– Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Báo cáo tài chính năm: Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và Lập báo cáo tài chính năm.

6. Sơ đồ bộ máy kế toán công ty nhỏ

so-do-ke-toan

7. Cách hạch toán mua hàng của công ty thương mại dịch vụ

a) Mua hàng

– Mua hàng hóa , văn phòng phẩm về nhập kho: các khoản chi phí khác liên quan để mang hàng hóa về nhập kho theo lý thuyết thì hạch toán vào TK 1562 nhưng thực tế kế toán thường cộng luôn vô tiền mua hàng rồi chia cho số lượng hàng hóa theo một tiêu thức nào đó.

– Trường hợp mua hàng trả tiền ngay :

Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng

Nợ TK 1331: VAT (10%)

Có TK 111,112, 141: tổng số tiền phải trả/ đã trả NCC

– Trường hợp mua hàng công nợ :

Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng

Nợ TK 1331: VAT (10%)

Có TK 331 :tổng số tiền phải trả nhà cung cấp.

– Khi thanh toán tiền

Nợ TK 331 tổng số tiền phải trả nhà cung cấp

Có TK 111/ 112

– Trường hợp đã nhận được hóa đơn của NCC nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho

+ Cuối tháng kế toán ghi

Nợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng

Nợ TK 1331: VAT

Có TK 111,112,331,141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

+ Qua đầu tháng khi hàng về tới kho

Nợ TK 1561

Có TK 151

b) Trả hàng cho NCC:

– Khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho

Nợ TK 331, 111, 112

Có TK 1561

Có TK 1331

– Thu lại tiền (nếu có)

Nợ TK 111,112

Có TK 331

c) Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC

– Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả

Nợ TK 331

Có TK 1561

Có TK 1331

– Được NCC trả lại bằng tiền

Nợ TK 111, 112

Có TK 1561

Có TK 1331

– Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác

Nợ TK 331

Có TK 711

8. Kế toán quản trị trong doanh nghiệp là gì

Kế toán quản trị là việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong việc chuẩn bị những thông tin kế toán để hỗ trợ nhà quản trị xây dựng chính sách, lên kế hoạch và vận hành các hoạt động kinh doanh

– Chức năng của kế toán quản trị

Mục tiêu chính của kế toán quản trị là cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho quá trình quản trị doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ lên kế hoạch

+ Hỗ trợ trong việc tổ chức

+ Hỗ trợ tạo động lực

+ Hỗ trợ trong việc kiểm soát

+ Hỗ trợ diễn giải các thông tin kế toán

– Đặc điểm của kế toán quản trị

Kế toán quản trị cũng là việc dự báo về tương lai. Nó giúp các nhà quản trị ra quyết định cũng như lên các kế hoạch hành động cho doanh nghiệp mình.

Kế toán quản trị phân tích và lý giải nguyên nhân tăng trưởng cũng như thua lỗ của doanh nghiệp, so sánh với những kỳ kế toán trước. Bên cạnh đó, kế toán quản trị còn xem xét sự tác động của các nhân tố vào lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó giúp cá nhà quản trị hoạch định các kế hoạch cho tương lai.

Kế toán quản trị không cung cấp thông tin dưới dạng đã được quy định như kế toán tài chính. Thông tin của kế toán quản trị được cung cấp dưới dạng sao cho phù hợp nhất với các nhà quản trị.

Kế toán quản trị chỉ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị ra quyết định chứ không đưa ra các quyết định cụ thể. Nói cách khác, kế toán quản trị chỉ đề xuất chứ không thực hiện.

9. Đối tượng kế toán trong doanh nghiệp là gì

Khác với các môn khoa học kinh tế khác, kế toán còn là công cụ phục vụ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị kinh tế cơ sở, thông qua việc cung cấp các thông tin cán thiết cho Ban Giám đốc hay Hội đồng quản trị. Vì vậy đối tượng của kế toán là “Sự hình thành và tình hình sử dụng các loại tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong một đơn vị kinh tế cụ thể” nhằm quản lý khai thác một cách tốt nhất các yếu tố sản xuất trong quá trình tái sản xuất xã hội.

10. Mức lương kế toán cho công ty nước ngoài

Với công ty nước ngoài có khối lượng công việc thấp sẽ chỉ được tầm 8 triệu, nhưng với số lượng công việc khá thì sẽ khoảng 10 – 20 triệu, còn đối với kế toán trưởng thì có thể lên tới 50 đến 100 triệu (tùy năng lực và kinh nghiệm)

11. Công ty nhỏ có cần kế toán trưởng không

Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này, doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều này cũng chỉ rõ: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Như vậy, các doanh nghiệp đều bắt buộc phải có kế toán trưởng, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ.

Vậy như thế nào được tính là doanh nghiệp siêu nhỏ

– Có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc nguồn vốn không quá 03 tỷ đồng: Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng.

– Có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng: Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

12. Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt thế nào?

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, có hiệu lực từ ngày 01/05/2018, doanh nghiệp sẽ phạt tiền từ 10 triệu – 20 triệu đồng nếu không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, kế toán trưởng theo quy định.

13. Công việc của kế toán trong công ty mới thành lập

– Kê khai thuế môn bài

– Kê khai thuế GTGT

– Kê khai thuế TNDN

– Kê khai thuế TNCN

– Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT

– Mở tài khoản ngân hàng

– Lao động & Bảo hiểm xã hội

– Bảng định mức nguyên vật liệu

– Khấu hao TSCĐ

– Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo QĐ 48 hoặc 15)

– Hình thức kế toán.

– Phương pháp hàng tồn kho..

 

 

 

 

 

Tag: đường sắt hà ninh tìm tại nội tnhh dv hưng hoa dương đức minh vbp mtv viên leo đào nhật đông nam á tphcm tp hcm bắc sinh ngành vấn vinatax vinamilk vinasun cân ưu việt tâm đam mê vũng tàu miễn tải lời aac 30 hòa cường hải châu đà nẵng đại vé bay vàng bạc đá khu nghề chất cao logistics dệt may mặc thi 2016 trắc 2017 giáo 2018 giảng mực download 133 sát ttl vha xăng dầu cong tnd giờ bình 2013 2011 mẫu misa dành dùng excel dksh 2015 niên môi đô thị mai linh thuong ma thang xe ô tô sửa chữa nhánh trung quốc hoàng vlc an asco ata avinaiafc bpg ba miền bách v l c dân sài gòn hằng kiều vũ kh kiện tường seatax tân trang trần taxi biển viễn xổ liêu cp đoàn vina mỹ thiên ưng triển savills vnnp lpt bosch khoán tai dược du lịch hàn thịnh mesa tây thuận điền quân samsung aat acp chí acc biên nai bao nhiêu tv chồng vợ mô tả thuật muốn phỏng khẩu (aac) trà vinh vệ nhanh khí tín centax ntc hậu giang dục gỗ đình khách ấn xong khoáng 2010 logistic lắp camera khuê nvl điện tử luận giao nghệ viết smartbooks acman acsoft bravo vacom thoại nhựa thép cà phê bê tông tươi bì giấy gạch xi măng thuốc quỹ truyền bánh kẹo trưng bibica cấu bãi tức misu lừa đảo kim nghi (aacc) lớn lasun san giới quyền ngọc sơn phú meinan quang nổi nasa nac nhìn office360 odyssey thơ quảng rồng seou sago star sunday scs tim sen t&l vabe woori xuân 200 vĩnh yên part time danh uy tour hiểu đấu lữ cáp u&i it cát trúc nhôm kính rác thải sạch chai ngoại ngữ pnj quần áo rượu rẻ cửa phim suất ăn chăn nuôi lấp uống win website web tt200 ytho duy duyên att fosa hùng vinasc big4 bsa bac duong đỉnh dae lyuk dạy quận ever ecount econsulting fast fac gò vấp kiên trọn gói g9 24 gsc inta yang mun nha nguyễn phía protax sung sun act alpha (kế anpha) úc resources song tinlaw vvmc anpha ags adz aic ai asia bđs phi thọ online lẻ bưu biến cây xanh file fdi forwarder fpt facebook gas giày da giết mổ 2019 đẹp acb thúy asac btc btd cpa click 49 trực tuyến gtax gloria t&g khánh lạt mkt mhc viện khóa lớp hướng dẫn xác quả bồi dưỡng ngắn hạn hoãn co loi giai bước khó

Gọi Ngay!