Home / Tổng hợp / 3 Lý Do Chợ Mua Bán Doanh Nghiệp Sôi Động Hơn Bao Giờ Hết

3 Lý Do Chợ Mua Bán Doanh Nghiệp Sôi Động Hơn Bao Giờ Hết

Thành lập công ty để bán đấy là câu nói đùa của không ít người tham gia giao dịch tại sàn mua bán doanh nghiệp. Vậy tại sao nhiều người lại sẵn sàng bỏ nhiều hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng để mua lại công ty (không mua lại hợp đồng và tài sản công ty)?

Thứ nhất: Thông tư 219 của Bộ Tài chính quy định các doanh nghiệp thành lập mới phải mua tài sản cố định trên 1 tỷ đồng. Việc mua lại những công ty đã thành lập trước khi thông tư 219 ban hành sẽ giúp chủ doanh nghiệp nhẹ gánh

Thứ hai: Nhiều người muốn mở công ty nhưng có những ngành nghề đòi hỏi 1 số giấy phép con phức tạp, việc mua bán công ty đã có giấy phép con sẽ dễ dàng hơn nhiều so với thành lập công ty mới

Thứ ba: Những công ty bán lại với số năm hoạt động nhiều sẽ giúp cho người mua lại có thêm tự tin trong việc đấu thầu các dự án lớn, điều mà 1 công ty mới thành lập khó làm được

Tag: bán công ty thành lập, thành lập công ty để bán

Gọi Ngay!