Home / admin

admin

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thủ tục chung thành lập công ty hợp danh Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của …

Read More »

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục chung thành lập doanh nghiệp tư nhân Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của …

Read More »

Người đại diện theo ủy quyền

người đại diện theo ủy quyền

Người Đại diện theo ủy quyền Đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa …

Read More »

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật

Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: “ 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch …

Read More »

Các loại hình doanh nghiệp

các loại hình doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp là hình thức tồn tại, hình thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp được nhà nước công nhận. Mỗi loại hình doanh nghiệp có cách thức tổ chức hoạt động riêng được pháp luật quy định. Theo pháp luật Việt …

Read More »

Chào bán cổ phần

chào bán cổ phần

Cổ phần là gì? Luật Doanh nghiệp không đưa ra khái niệm cổ phần là gì mà chỉ có quy định: “Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”. Có thể hiểu khái niệm cổ phần là phần vốn điều lệ được chia thành …

Read More »

Tài khoản 632 dùng để làm gì

tài khoản 632 dùng để làm gì

Tài khoản 632 dùng để làm gì ? Phản ánh vào tài khoản này là toàn bộ giá vốn của sản xuất hàng hóa lao vụ dịch vụ bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của dịch vụ xây dựng, xây lắp Tài khoản này còn dùng để …

Read More »

Hướng dẫn kết xuất ra file PDF

Hướng dẫn kết xuất ra file PDF trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Hướng dẫn kết xuất ra file PDF trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK Với những đối tượng không sử dụng máy in công nghệ laser hoặc có mục đích muốn kết xuất tờ khai thuế ra file có đuôi là pdf. Chúng tôi xin được hướng dẫn …

Read More »