Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu

Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu

Bạn có thể tham khảo bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu tại:

https://www.academia.edu/9059080/B%C3%80I_T%E1%BA%ACP_THI%E1%BA%BET_K%E1%BA%BE_C%C6%A0_S%E1%BB%9E_D%E1%BB%AE_LI%E1%BB%86U

https://www.slideshare.net/mobile/minhle_it/bi-tp-thit-k-c-s-d-liu

https://cuuduongthancong.com/s/co-so-du-lieu/assignment

 

 

 

 

tag: quản lý thư viện thực hành với sql qua các bước mức vật sinh viên lời giải mongodb cách nosql logic học giáo trình thuyết quan hệ phần mềm mô hình pdf siêu thị thi trắc nghiệm phân quyền tích quy tính đúng đắn chuẩn chia sẻ khóa