Home / Tổng hợp / Bán cổ phần công ty trong công ty cổ phần

Bán cổ phần công ty trong công ty cổ phần

Bán cổ phần công ty trong công ty cổ phần

Khác với công ty tnhh các thành viên công ty có thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên hoặc cá nhân, tổ chức bên ngoài của công ty. Đối với  công ty cổ phần, nếu các cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần thì phải thực hiện một trong các hình thức sau:

Bán cổ phần công ty trong công ty cổ phần

-Công ty cổ phần mua lại cổ phần của cổ đông;

– Cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty;

-Cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân, tổ chức bên ngoài công ty. Nếu công ty cổ phần mới thành lập chưa được 3 năm thì cổ đông sáng lập của công ty chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác của công ty và chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho các nhân, tổ chức bên ngoài công ty nếu được đại hội đồng cổ đông đồng ý. Sau 03 năm cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài.

Tài sản để mua bán cổ phần có thể là tiền việt nam đồng, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc tài sản có giá trị khác. Khi cổ đông mua bán cổ phần cần phải làm hợp đồng mua bán cổ phần và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

 Các công ty cổ phần có thể chào bán cổ phần riêng lẻ để huy động vốn. Một số công ty cổ phần như: công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến sen đỏ, công ty cổ phần bán lẻ fpt, công ty cổ phần bán lẻ ct retail (c.t retail), công ty cổ phần bánh lubico, công ty cổ phần bán lẻ tnc cũng đã chào bán cổ phần riêng lẻ để huy động vốn.

Việc chào bán cổ phần của công ty đại chúng phải được thực hiện theo quy định của luật chứng khoán.

 

Gọi Ngay!