Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Bảng so sánh công ty hợp danh và các loại hình doanh nghiệp khác

Bảng so sánh công ty hợp danh và các loại hình doanh nghiệp khác

Bảng so sánh công ty hợp danh và các loại hình doanh nghiệp khác

Loại hình doanh nghiệp Điểm giống nhau Điểm khác nhau
Công ty Cổ phần -Đều có tư cách pháp nhân

-Đều được thành lập theo quy trình thủ tục được quy định.

-Đều phải có tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Phải có địa chỉ trụ sở rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

-Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực ngành nghề cấm kinh doanh.

Công ty cổ phần có ít nhất 3 cổ đông cùng góp vốn thành lập, công ty hợp danh có ít nhất 02 thành viên hợp danh cùng góp vốn thành lập, ngoài ra công ty  hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

-Cổ đông công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, thành viên hợp danh công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm  bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của công ty.

-Công ty cổ phần được phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn, công ty hợp danh không được quyền phát hành  chứng khoán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên -Đều có tư cách pháp nhân

-Đều được thành lập theo quy trình thủ tục được quy định.

-Đều phải có tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Phải có địa chỉ trụ sở rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

-Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực ngành nghề cấm kinh doanh.

-Đều không được phát  hành chứng  khoán.

Công ty tnhh 1 thành viên do một cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập, công ty hợp danh có ít nhất 02 thành viên hợp danh cùng góp vốn thành lập, ngoài ra công ty  hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

– Chủ sở hữu công ty tnhh mtv chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, thành viên hợp danh công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm  bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của công ty.

 

Công ty tnhh 2tv trở lên -Đều có tư cách pháp nhân

-Đều được thành lập theo quy trình thủ tục được quy định.

-Đều phải có tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Phải có địa chỉ trụ sở rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

-Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực ngành nghề cấm kinh doanh.

-Đều không được phát  hành chứng  khoán.

Công ty tnhh 2tv trở lên do ít nhất 2 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập số lượng thành viên không quá 50, công ty hợp danh có ít nhất 02 thành viên hợp danh cùng góp vốn thành lập, ngoài ra công ty  hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

– thành viên công  ty tnhh  2 tv chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, thành viên hợp danh công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm  bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của công ty.

 

doanh nghiệp tư nhân ( dntn ) -Đều được thành lập theo quy trình thủ tục được quy định.

-Đều phải có tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Phải có địa chỉ trụ sở rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

-Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực ngành nghề cấm kinh doanh.

-Đều không được phát  hành chứng  khoán.

điểm giống nhau cơ bản giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh là chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh ngiệp tư nhân do một cá nhân góp vốn thành lập, công ty  hợp danh có ít nhất 02 thành viên góp vốn thành lập, ngoài ra có thể có thành viên góp vốn.

– Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Ngoài ra, công ty hợp danh còn khác công ty liên doanh, hợp tác xã. Quý khách có thể tham khảo thêm Luật hợp tác xã để hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa hợp tác xã và công ty hợp danh.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ  thành lập doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thành  lập doanh nghiệp uy tín, trọn gói. Quý khách có nhu cầu thành lập doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty tnhh , công  ty hợp danh hay doanh nghiệp tư  nhân hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

0934562586

 

 

Gọi Ngay!