Home / Tổng hợp / Báo Cáo Tài Chính Cho Công Ty Mới Thành Lập

Báo Cáo Tài Chính Cho Công Ty Mới Thành Lập

Một trong những vấn đề băn khoăn nhất của kế toán viên khi làm báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập đó là:

– Nhiều doanh nghiệp mới thành lập doanh thu bằng 0 vậy lập báo cáo tài chính bằng 0 cho công ty mới thành lập có được không ?

– Có được gộp báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập sang năm được không

Trả lời:

1. Trong năm đầu tiên thành lập nếu doanh thu doanh nghiệp bằng 0 thì được lập BCTC bằng 0.

2. Nếu doanh nghiệp được thành lập trong 3 tháng cuối năm thì doanh nghiệp được gộp BCTC năm đó vào năm tiếp theo

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì có thể lựa chọn dịch vụ báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập với mức giá khoảng 500k là bạn được phục vụ tận tình:

+ Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp

+ Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định

+ Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế

+ Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp

+ Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp

+ Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính

+ Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…

+ Kiểm tra, soát xét lại chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán

+ Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

+ Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện

+ Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp

+ In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định

Mọi chi tiết liên hệ

Gọi Ngay!