Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Biểu mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Biểu mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Biểu mẫu điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Một trong những văn bản, giấy tờ có trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Xây dựng bản dự thảo điều lệ công ty TNHH 2 thành viên là một vấn đề quan trọng vì điều lệ công ty có thể coi là luật nội bộ của doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin chia sẻ nội dung bản điều lệ để các công ty tham khảo.

download doc mới nhất 2005 2017 2018 2014 năm 2016 2015 tiếng anh

Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên cần có những điều khoản nội dung sau:

Điều 1. Tên gọi, trụ sở chính, con dấu công ty của Công ty

Điều 2. Hình thức hoạt động của Công ty

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh:

Điều 4.  Thành viên Công ty

Điều 5. Vốn điều lệ của Công ty:

Điều 6. Sổ đăng ký thành viên

Điều  7. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Công ty

Điều 8.  Hội đồng thành viên và các chức danh quản lý trong Công ty

Điều  9.  Người đại diện theo uỷ quyền

Điều 10.  Chủ tịch hội đồng thành viên

Điều 11. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Điều 12.  Điều kiện và thể thức họp Hội đồng thành viên

Điều  14. Biên bản họp Hội đồng thành viên

Điều  15. Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Điều 16. Giám đốc

Điều 17. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác

Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc

Điều 19. Thù lao, tiền lương và thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc và người quản lý khác.

Điều 20. Người đại diện theo pháp luật

Điều 21.  Ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát

Điều 22. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Điều 23. Mua lại phần vốn góp

Điều 24. Chuyển nhượng phần vốn góp

Điều 25.  Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác

Điều 26. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Điều 27. Tăng, giảm vốn Điều lệ

Điều 28.  Quyết toán và phân chia lợi nhuận

Điều  29. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã phân chia

Điều 30. Giải thể

Điều 31. Thủ tục giải thể, thanh lý tài sản

Điều 32: Phả sản doanh nghiệp

Điều 33. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty

Điều 34. Sửa đổi, bổ sung

Điều 35. Hiệu lực

      Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của doanh nghiệp để xây dựng nội dung các điều khoản trên vừa không trái quy định của pháp luật vừa phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty. Khi quý khách sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Luật Ngô Gia, Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị điều lệ công ty và văn bản trong  bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên và thay mặt quý khách thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!