Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv

Tôi được biết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2015 sẽ có sự thay đổi so với thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh trước đây. Rất mong Luật Ngô Gia có thể chia sẻ một số quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất.

nganh nghe

Chào bạn!

Chúng tôi xin được chia sẻ một số quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv như sau:

Từ ngày 01/7/2015 khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành thì thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2015 trở đi sẽ được áp dụng theo luật doanh nghiệp 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành đó là Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

Theo quy định của nghị định 75/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv như sau:

Công ty tnhh mtv muốn bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở. Hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh bao gồm:

-Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

-Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv(một thành viên);

-Đối với công ty tnhh hai thành viên gửi kèm theo thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên là biên bản họp và quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 tv.

Khi nhận được hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh, trao giấy biên nhận và cập nhật thông tin về ngành nghề kinh doanh công ty tnhh, cấp giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý công ty dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh . Công ty tnhh mtv và công ty tnhh 2 tv có nhu cầu đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh.

0934562586