Home / Dịch vụ / BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để kinh doanh thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải được thành lập hợp pháp, trong ngành  nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải có ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Như vậy, trước tiên để kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải có các mã ngành liên quan đến thẩm định giá, nếu trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có ngành nghề liên quan đến thẩm định giá, doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề thẩm định giá cho doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề thẩm định giá như sau:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề thẩm định giá tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu;

– Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh  về việc bổ sung ngành nghề thực phẩm của công ty

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh một thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh thực phẩm của công ty

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thực phẩm của công ty.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề thẩm định giá hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy  xác nhận về việc doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề thẩm định giá, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

giàu cơ sách nay gì tương mục tiêu sản tiếng anh điển đào tạo trường nâng cao năng lực du học ra tế tìm ở việt nam tốt đâu tuyển sinh tập vựng hà đà nẵng đất bảo hiểm thi hiểu lương bằng 2 neu marketing điểm chuẩn nào ueh quốc dân nên thơ xây dựng tphcm khóa lớp 2018 ôn

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

+ Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;

+ Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

+ Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

giàu  cơ  sách  nay  gì  tương  mục  tiêu  sản  tiếng  anh  điển  đào  tạo  trường  nâng  cao  năng  lực  du  học  ra  tế  tìm  ở  việt  nam  tốt  đâu  tuyển  sinh  tập  vựng  hà  đà  nẵng  đất  bảo  hiểm  thi  hiểu  lương  bằng  2  neu  marketing  điểm  chuẩn  nào  ueh  quốc  dân  nên  thơ  xây  dựng  tphcm  khóa  lớp  2018  ôn

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

+ Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);

+ Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;

+ Tài liệu chứng minh về mức vốn góp của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần; mức vốn góp của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại doanh nghiệp (nếu có)

+ Biên lai nộp lệ phí theo quy định;

+ Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ do doanh nghiệp lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG  NGÀNH  NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty thẩm định giá, các doanh nghiệp dịch vụ đăng ký bổ sung ngành nghề thẩm định giá. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh ngành nghề thẩm định giá hãy liên hệ với Luật  Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

0934562586