Home / Tổng hợp / Các bước thay đổi giấy phép kinh doanh

Các bước thay đổi giấy phép kinh doanh

Các bước thay đổi giấy phép kinh doanh

Từ ngày 1/7/2015, khi luật doanh nghiệp mới nhất có hiệu lực pháp luật thì thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ được tiến hành theo quy định về thay đổi giấy phép kinh doanh của luật thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất. Luật Ngô Gia xin tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh theo luật doanh nghiệp mới nhất.

Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định về thay đổi giấy phép kinh doanh. Khi quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty phải làm thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gửi đến phòng đăng ký kinh doanh. Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh được tiến hành theo các bước thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

giay phep

Bước 1: Công ty chuẩn bị hồ sơ xin thay đổi đăng ký kinh doanh

Tùy thuộc vào trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến nội dung gì mà doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tương ứng. Thông thường danh mục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi giấy phép đăng kinh doanh; mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh quý công ty có thể tham khảo tại phụ lục thay đổi đăng ký kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

-Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

-Đối với trường hợp thay đổi cổ đông/thành viên kèm theo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh là giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông mới của công ty.

giay phep

Bước 2: Công ty tiến hành thủ tục xin thay đổi giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh

Công ty nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh, thời hạn thay đổi giấy phép kinh doanh là trong vòng 10 ngày kể từ ngày công ty có sự thay đổi. Thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký là 03 ngày làm việc kể từ ngày công ty nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra công văn đề nghị công ty sửa đổi bổ sung hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Khi thực hiện thủ tục xin thay đổi giâý phép kinh doanh, công ty phải đóng chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm: lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh, lệ phí đăng bố cáo thay đổi giấy phép kinh doanh.

thay doi thanh vien

Bước 3: Thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Nếu như trước đây, khi thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo về việc thay đổi giấy phép kinh doanh. Nhưng theo quy định hiện tại công ty chỉ cần đăng bố cáo thay đổi giấy phép kinh doanh trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty thay đổi giấy phép kinh doanh cũng không phải nộp mẫu 08 thay đổi giấy phép kinh doanh đến cơ quan quản lý thuế để thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Công ty chỉ phải làm thủ tục thông báo thay đổi con dấu khi thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty phải thay đổi con dấu thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Trên đây là một số hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh của Luật Ngô Gia. Nếu quý công ty còn chưa biết khi nào cần thay đổi giấy phép kinh doanh và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh.

0934562586