Các công thức kinh tế vi mô cần nhớ

Các công thức kinh tế vi mô cần nhớ

 • P :  giá của sản phẩm-> PE : Giá cân bằng thị trường
 • I : thu nhập
 • Q : lượng
 • D : cầu về hàng hoá -> QD : Lượng cầu
 • Q= -aP+ b (a> 0) hay PD = -cQ +d (c>0)
 • S : cung về hàng hoá -> Qs : Lượng cung
 • Qs = cP + d(c>0) hay Ps = aQ+b (a>0)
 • ∆P/ ∆Q : hệ số góc
 • Cân bằng thị trường QD = Qs, PD = Ps
 • CS : thặng dư của người tiêu dùng
 • PS : thặng dư của người sản xuất
 • PC : giá trần
 • PS : giá sàn
 • t: là mức thuế người tiêu dung gánh chịu trên một sản phẩm ->t= PD– Po ( PD1 : gi á  người mua trả sau thuế , Po : giá thị trường cũ)
 • TD : tổng thuế người tiêu dung gánh chịu -> TD = tD . Q1
 • tS  : là mức thuế người sản xuất gánh chịu ->tS = Po – PS1
 • TS : tổng thuế người sản xuất gánh chịu -> TS = tS. Q1
 • t: thuế chính phủ nhận được trên một sản phẩm -> t = t+ tS
 • T: tổng thuế chính phủ nhận được -> T = t . Q1
 • TR: tổng doanh thu của DN -> TR= P.Q
 • AR : doanh thu bình quân của doanh nghiệp -> AR= TR/Q=P
 • MR : doanh thu tăng thêm của DN( doanh thu biên)-> MR= ∆TR/ ∆Q= (TR)’= P
 • TC : tổng phí của doanh nghiệp-> TC=VC+ FC
 • FC : định phí (chi phí cố định)
 • VC ; biến phí (chi phí thay đổi đồng biến với sản lượng)
 • AFC : chi phí cố định bình quân -> AFC = FC/Q
 • AVC : chi phí biến đổi bình quân -> AVC=VC/Q
 • AC : chi phí bình quân -> AC = TC/Q =AVC =AFC
 • MC : chi phí biên -> MC= ∆TC/∆Q= (TC)’= ∆VC/∆Q = (VC)’Q
 • Πmax : lợi nhuận tối đa -> Πmax = MR= MC
 • £ : hệ số sức mạnh cạnh tranh của DN (  0 <£ < 1)-> £ =P-MC/P  

 

 

 

 

 

 

Tag: vĩ tóm tắt tính tốc độ trưởng hợp đại học tp hcm hay tư lạm phát trong môn kyc thuật hà nội trinh sơn c4h8 có bao nhiêu cấu tạo làm kim phap luan dụng vitamin c suggest nhung hươu đơn nhân lợp mái tôn cây chùm ngây đá muối dài vecto cường nén bê tông diễn viên dũng xác suất đầy đủ lá ổi cắt may tan rocket 1h trị tuyệt đối ngà voi đen ta thông tin hvnh củ dền tro choi chua báo khởi baby trộn kem trắng da cấp audio bã cà phê bài cúng thổ bàng bột đậu đỏ quần áo trẻ em tiên thiên khoảng cách từ điểm đến đường thẳng xúc xích roe giai thừa đánh răng nguyễn chứ trà dây tấn văn momen xoắn bí aida hành tây sắn atiso giảm thì tương lai đinh lăng phèn bùi trừng bánh trầu không dấm táo nước hoa hồng luyện titan gel thịt heo quay khấn thiếu tướng tảo biển sông mê sâm ngọc linh phim yêu bếp tố gì hạt gấc hàm tích vô hướng phép dứa yến mạch green nồng oxyz xanh phá hóa b1 sơ đồ tổ chức enough rốt gạo lứt cám newton roa toc mây truy hồi óc chó vectơ mắc ca chữ hông tắm thuốc bắc dâu tiền tiếng anh thủy