Home / Tổng hợp / Các danh hiệu khen thưởng trong công ty

Các danh hiệu khen thưởng trong công ty

Các danh hiệu khen thưởng trong công ty

Khác với các cơ quan nhà nước, các danh hiệu khen thưởng trong công ty có thể đa dạng, phù hợp với đặc thù ngành nghề hoặc tiêu chí đánh giá khen thưởng của công ty.

Các công ty có thể đặt ten danh hiệu khen thưởng như: nhân viên xuất sắc, nhân viên tiêu biểu, gương mặt đại diện, nhân viên gương mẫu, nhân viên sáng tạo, nhân viên thân thiện……………

 

 

tag: bằng   lô   hội   nhận   tặng   quy   chế   thi   đua   thực   trạng   tác   tại   tnhh   nhập   khẩu   lâm   giấy   corel   ngọc   đề   nghị   định   và   kỷ   luật   máy   cày

Gọi Ngay!