Home / Tổng hợp / Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2015

Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2015

Các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2015

Luật doanh nghiệp mới nhất đang có hiệu lực thi hành là luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2015.

Những văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp có: Nghị định 88/2015/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ban hành các biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp.

một số điểm mới của luật doanh nghiệp 2015

Một số luật liên quan đến luật doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức cần kham khảo đó là: luật đầu tư, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thương mại.

Luật doanh nghiệp có gì mới, dưới đây là một số những điểm mới của Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015: Luật doanh nghiệp quy định về các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh. Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp như: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát….Luật doanh nghiệp mới có sự bổ sung, sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp như:

-Con dấu của doanh nghiệp được quy định tại điều 44 luật doanh nghiệp: theo đó, doanh nghiệp có thể có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.

-Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

– Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đơn giản hơn.

Để hiểu hơn về luật doanh nghiệp, các cá nhân có thể tham khảo tại các sách về doanh nghiệp, tải download toàn bộ văn bản luật doanh nghiệp full tại trang dangkykinhdoanh.gov.vn dưới dạng: luật doanh nghiệp bằng tiếng anh(in english version), luật doanh nghiệp dưới dạng file word doc, luật doanh nghiệp dưới dạng pdf.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về thành lập doanh nghiệp, tư vấn về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia.

0934562586

Gọi Ngay!