Home / Tổng hợp / Các ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh

Các ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh

Các ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh

Luật đăng ký kinh doanh mới nhất là luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Theo quy định của luật đăng ký kinh doanh mới nhất, khi đăng khi kinh doanh không ghi ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Mẫu giấy đăng ký kinh doanh mới nhất được hướng dẫn tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT không còn thông tin về ngành nghề hay danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh, mã ngành đăng ký kinh doanh được hướng dẫn tại quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần mã hóa ngành nghề theo danh mục ngành nghề kinh doanh dùng trong đăng ký kinh doanh tại quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh và quyết định 337 về ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Các ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh

Các ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được mã hóa theo cấp 4. Mã ngành đăng ký kinh doanh theo quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm cả những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, về vốn pháp định khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không cần nộp kèm chứng chỉ hành nghề hoặc xác nhận về vốn pháp định.

Danh mục ngành nghề kinh doanh dùng trong đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp được quy định tại quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh có thể chưa bao gồm hết tất cả các ngành nghề. Do đó, doanh nghiệp cần tham khảo thêm về mã ngành đăng ký kinh doanh tại quyết định 337 hoặc tại các văn bản chuyên ngành về lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh.