Các Thủ Tục Ban Đầu Khi Thành Lập Công Ty

Sau khi thành lập công ty doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục gì trước khi bắt đầu kinh doanh ?

Đây là câu hỏi của không ít chủ doanh nghiệp mới thành lập. Trước khi bắt đầu kinh doanh doanh nghiệp nên giải quyết 11 vấn đề ban đầu sau:

1. Mua chữ ký số và cài đặt chữ ký số điện tử hiện nay chi phí ban đầu cho doanh nghiệp mua chữ ký số là không hề đắt

2. Kê khai thuế môn bài

3. Mở tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng

4. Kê khai tài khoản ngân hàng với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh để đồng bộ hóa thông tin với cơ quan thuế

5. Nộp thuế môn bài qua ngân hàng

6. Làm biển hiệu treo tại công ty, chuẩn bị hợp đồng thuê trụ sở, sổ đỏ công chứng, danh sách nhân viên, hợp đồng với đối tác

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in

8. Liên hệ với cơ quan quản lý thuế để làm thủ tục kiểm tra trụ sở

9. Đặt in hóa đơn

10. Thông báo phát hành hóa đơn

11. Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng hàng quý, kê khai và nộp thuế TNDN, kê khai tình hình sử dụng hóa đơn, làm báo cáo thuế cuối năm.

Lúc này công ty đã hoàn thành các thủ tục ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập. Bắt đầu kinh doanh thôi nào