Home / Tổng hợp / Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập

Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập

Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập?

Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập bao gồm:

  1. Khai thuế môn bài

Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  • Thời hạn nộp thuế môn bài

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

– Mức thuế môn bài:  Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 06 thì nộp cho cả năm và từ ngày 1 tháng 7 thì chỉ nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp là ½ năm theo mức thuế như sau:

Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm

Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập

  1. Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Doanh nghiệp mới thành lập mà tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT(mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi mẫu 06/GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Doanh nghiệp mới thành lập mà không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

– Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc kê khái thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.

  1. Thủ tục phát hành hóa đơn

           Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thủ tục phát hành hóa đơn trước khi sử dụng chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

– Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

thủ tục phát hành hóa đơn

  1. Mở tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp làm thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng do doanh nghiệp lựa chọn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng, công ty phải thực hiện thông báo số Tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

Mở tài khoản ngân hàng

Trên đây là Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập như khai thuế môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế, thủ tục phát hành hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng để việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới thành lập được đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả.

Gọi Ngay!