Các ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Các ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những mô hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Vậy so với những loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần có ưu điểm và hạn chế gì. Luật Ngô Gia xin nêu một số ưu điểm và khuyết điểm của công ty cổ phần để các cá nhân, tổ chức có thể đưa ra quyết định có nên chọn loại hình công ty cổ phần hay không.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông cùng góp vốn thành lập công ty cổ phần, không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu điểm của công ty cổ phần là gì ?

-Các cổ đông công ty chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

-Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn đây là ưu điểm nổi bật của công ty cổ phần so với loại hình doanh nghiệp khác.

-Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần rất rộng hầu hết trong mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Nhược điểm của công ty cổ phần là gì ?

– Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất khó khăn hơn do cơ câú tổ chức công ty cổ phần phức tạp, số lượng các cổ đông có thể nhiều, các cổ đông không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;

– Chế độ tài chính, kế toán của công ty cổ phần cũng phức tạp hơn do quy định của pháp luật rất chặt chẽ. Đặc biệt là công ty cổ phần có vốn nhà nước.