Home / Tổng hợp / Cách kiểm tra tên đăng ký kinh doanh

Cách kiểm tra tên đăng ký kinh doanh

Cách kiểm tra tên đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh thì việc đăng ký kinh doanh tên tiếng việt và đăng ký kinh doanh tên tiếng anh không được đăng ký kinh doanh trùng tên hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty, tên hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh trước đó. để không đăng ký kinh doanh trùng tên, các cá nhân, tổ chức cần kiểm tra tên đăng ký kinh doanh trước khi tiền hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn cách kiểm tra tên đăng ký kinh doanh như sau:

Cách kiểm tra tên đăng ký kinh doanh

-Để kiểm tra tên công ty để đăng ký kinh doanh: Các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu tên doanh nghiệp để đăng ký kinh doanh trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu tên doanh nghiệp để đăng ký kinh doanh, kiểm tra đăng ký kinh doanh tên tiếng anh, tên tiếng việt và tên viết tắt của công ty.

Tên ngành mã ngành đăng ký kinh doanh, các nhân tổ chức tra cứu tại quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Đối với những tên ngành đăng ký kinh doanh không có trong quyết định 10, cá nhân, tổ chức có thể tra cứu tại quyết định 337 về ngành nghề đăng ký kinh doanh.

-Để kiểm tra tên hộ kinh doanh: tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là phòng tài chính-kê hoạch. Một số cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có thể cập nhật danh sách hộ kinh doanh trên webite của ủy ban nhân dân nên các hộ cá nhân có thể tra cứu tên hộ kinh doanh trên trang web của ủy ban.

Ngoài ra, để đăng ký kinh doanh tên miền khi thành lập công ty, cá nhân tổ chức có thể liên hệ với các doanh nghiệp chuyên cung cấp tên miền để kiểm tra tên miền công ty dự định mua có trùng hay không.

 

Gọi Ngay!