Cách nộp thuế qua trang thuedientu.gdt.gov.vn

BƯỚC 1: TẢI VÀ CÀI ĐẶT BỘ KÝ ĐIỆN TỬ + ADD-ON MỚI NHẤT CỦA THUẾ

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG thuedientu.gdt.gov.vn

1. Quý khách truy cập vào đường link: http://thuedientu.gdt.gov.vn
2. Chọn mục Doanh nghiệp

hướng dẫn đăng nhập trang thuedientu

3. Bấm vào Đăng nhập

hướng dẫn đăng nhập trang thuedientu


4. Nhập tên đăng nhập

hướng dẫn đăng nhập trang thuedientu

5. Nhập mật khẩu


hướng dẫn đăng nhập trang thuedientu

Mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có) để sử dụng tất cả các dịch vụ:

+ Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng). Cách thức phân quyền chi tiết quý vị có thể xem và tải tại phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng.

6. Đăng nhập

hướng dẫn đăng nhập trang thuedientu

GIAO DIỆN HỆ THỐNG KHI ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG

hướng dẫn đăng nhập trang thuedientu

 

 

 

 

tag: thông tin kê qua mạng nhận tờ gdt-gov-vn tổng cục nhantokhai kekhaithue trên tracuunnt vn/tcnnt/mstdn jsp việt nam http //thuế www https nôp gđt