Home / Tổng hợp / Cách tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

Cách tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

  1. Con dấu của doanh nghiệp

Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

  1. Cách tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp

Khi tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người cần tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp truy cập vào Website Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: bocaodientu.dkkd.gov.vn

Tra cứu mẫu dấu

Bước 2: Người cần tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp đánh mã số thuế của doanh nghiệp cần tra cứu mẫu dấu vào ô “tìm kiếm” và bấm Tìm kiếm.

mã số thuế doanh nghiệp

Bước 3: Sau khi bấm tìm kiếm, người cần tra cứa mẫu dấu chọn đường dẫn chứa thông tin doanh nghiệp trong danh sách kết quả tìm kiếm.

Thông tin doanh nghiệp

Bước 4: Sau khi chọn đường dẫn bấm chọn ô Mẫu dấu.

Mẫu dấu doanh nghiệp

Bước 5: Tải file ảnh hiển thị về mẫu dấu doanh nghiệp.

Thông tin mấu dấu doanh nghiệp

 

 

Trên đây là các bước tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để người cần tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp tham khảo khi có nhu cầu tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp.

 

Gọi Ngay!