Cách tra cứu thông tin doanh nghiệp đã giải thể

Cách tra cứu thông tin doanh nghiệp đã giải thể

Để kiểm tra tình trạng hoạt động của một doanh nghiệp xem doanh nghiệp đó vẫn đang hoạt động, đang tạm ngừng hoạt động hay đã giải thể bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu thông tin doanh nghiệp trên hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp

Bạn truy cập vào trang web dangkykinhdoanh.gov.vn sau đó đánh tên doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp để kiểm tra thông tin về doanh nghiệp. Công thông tin sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến doanh nghiệp mà bạn muốn tra cứu

Cách 2; Tra cứu trên công thông tin về thuê

Ban truy cấp trang web của tổng cục thuế tracunnt.gdt.gov.vn sau đó đánh mã số thuế của doanh  nghiệp muốn tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái hoạt động của doanh nghiệp bạn muốn tra cứu.