Home / Tổng hợp / Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần

Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần

Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần

Tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp nói chung và trong công ty cổ phần nói riêng đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hóa thông tin kế toán đầy đủ, giúp cho công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp được tài sản, ngăn ngừa được những hành vi làm tổn hại đến tài sản của doanh nghiệp. Việc tổ chức bộ máy kế toán, chế độ, công tác kế toán ở công ty cổ phần phức tạp hơn so với loại hình doanh nghiệp khác đặc biệt là tại công ty cổ phần kinh doanh ngành nghề đặc trưng như chứng khoán, tài chính, bất động sản thì lại càng phức tạp.

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần:

Bộ máy kế toán của công ty cổ phần có thể bao gồm: kế toán trưởng và các kế toán viên, ngoài ra các công ty cổ phần có thể có kế toán thực tập tại công ty. Một số công ty cổ phần nhỏ có thể không cần có kế toán trưởng nhưng phải có kế toán để thực hiện công tác kế toán của công ty.

Ở các công ty cổ phần lớn, có kế toán trưởng là điều cần thiết, ai là người bổ nhiệm kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm kế toán trưởng trong công ty cổ phần do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Mô tả công việc kế toán trưởng công ty cổ phần: kế toán trưởng có nhiệm vụ xây dựng quy trình, chính sách và các nguyên tắc kế toán trong công ty. Có trách nhiệm tham mưu cho ban lãnh đạo các phương pháp hạch toán kế toán của công ty, về hệ thống tài khoản kế toán công ty cổ phần, kiểm tra mẫu báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán của công ty. Vì đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán nên khi tuyển dụng, công ty cần xem xét tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần

Theo luật kế toán, người làm kế toán trưởng cần có các tiêu chuẩn sau đây:

-Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

-. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

-Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

– Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

– Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

Để đảm bảo tính minh bạch, vợ hoặc chồng của giám đốc công ty không được làm kế toán tại công ty đó. Khi tìm tuyển dụng kế toán công ty cần lưu ý.

Các cá nhân có nhu cầu đạo tạo nhanh chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán có thể liên hệ với một số công ty kế toán như công ty cổ phần phần mềm kế toán afc, công ty cổ phần phần mềm kế toán fast, công ty cổ phần dịch vụ kế toán thái sơn, công ty cổ phần công nghệ phần mềm kế toán vacom, công ty cổ phần kế toán iq, công ty cổ phần phần mềm kế toán misa, công ty cổ phần bibica, công ty cổ phần kế toán kinh đô, công ty cổ phần phần mềm kế toán bravo. Các công ty kế toán sẽ đào tạo nghiệp vụ kế toán thông qua giáo trình kế toán, hoặc hình thức bài giảng, bài tập kế toán trong suốt quá trình hoạt động của công ty khi công ty mới thành lập, khi công ty chi, tách, sáp nhập công ty, hoặc khi công ty giải thể.

Gọi Ngay!