Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Chuyển đổi từ công ty tnhh 2 thành viên thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi từ công ty tnhh 2 thành viên thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi từ công ty tnhh 2 thành viên thành công ty tnhh một thành viên

Công ty tnhh 2 thành viên và công ty tnhh 1 thành viên là hai hình thức của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong quá trình hoạt động nếu có sự chuyển nhượng vốn giữa các thành viên thì công ty tnhh phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nếu các thành viên công ty tnhh 2 thành viên chuyển nhượng vốn cho một thành viên duy nhất của công ty thì công ty tnhh 2 thành viên phải làm thủ tục chuyển đổi sang loại hình công ty tnhh 1 thành viên. Ngược lại nếu chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên chuyển nhượng vốn cho hai cá nhân khác ngoài công ty thì phải chuyển đổi thành công ty tnhh 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục chuyển đổi từ công ty tnhh 2 thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên.

chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên thành công ty tnhh 1 thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty chuyển đổi;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

-Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên

Người được ủy quyền thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty chuyển đổi có địa chỉ trụ sở.

Sau 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty tnhh 1 thành viên. Trường hợp hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ. Trường hợp này, doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ theo thông báo của phòng đăng ký kinh doanh và nộp lại hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên tới phòng đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên và có kèm thay đổi tên gọi, địa chủ trụ sở thì sau khi chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên cần làm thêm thủ tục thay đổi mẫu dấu của công ty.

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi từ công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên hoặc sang thành công ty cổ phần và ngược lại hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trọn gói, uy tín.

0934562586