Home / Tổng hợp / Chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp 

Theo quy định của pháp luật hiện hành hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, tại một địa điểm duy nhất và chỉ sử dụng dưới 10 lao động. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động có rất nhiều trường hợp hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện thủ tục chuyển đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể sang công ty. Các trường hợp chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp bao gồm:

-Do hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mục đích kinh doanh: Chuyển đổi mục đích kinh doanh là việc hộ kinh doanh muốn kinh doanh sang những ngành nghề mà pháp luật quy định phải thành lập công ty mới được hoạt động kinh doanh do đó hộ kinh doanh phải thay đổi hình thức kinh doanh để có thể kinh doanh ngành nghề đó.

-Các cá nhân chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp khi hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình kinh doanh: Hộ kinh doanh cá thể chỉ được sử dung dưới 10 lao động nhưng do trong quá trình hoạt động hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu sử dụng trên 10 lao động thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển đổi đăng ký kinh doanh để chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty.

– Chủ hộ kinh doanh cá thể tiến hành thủ tục chuyển đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty để có thể mở rộng sản xuất kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau.

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi đăng ký kinh doanh chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là khác nhau nên hộ kinh doanh cá thể muốn chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể doanh nghiệp phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể tại phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện sau đó thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh như sau:

Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh gồm có:

+ Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cá thể;

+ Bản xác nhận đã hoàn tất các thủ tục về thuế của hộ kinh doanh;

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tới phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sau khi giải thể hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp đó là công ty cổ phần, công ty tnhh 1 tv, công ty tnhh 2 tv trở lên, công ty hợp doanh, công ty tư nhân để đăng ký thành lập công ty. Tương ứng với loại hình công ty mà cá nhân lựa chọn cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phù hợp. Thông thường danh mục hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm:

+Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên/cổ đông đối với công ty tnhh 2 tv trở lên, công ty cổ phần;

+ Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu đối với thành viên/cổ đông công ty là cá nhân;

+ Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên công ty là tổ chức

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty được nộp tới sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức.

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH THÀNH CÔNG TY

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp. Các hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp.

0934562586