Home / Tổng hợp / Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

  1. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

Khi Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

– Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành tốt pháp luật đất đai ở địa phương, được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận và có văn bản cam kết về những nội dung chính sau:

– Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ cho các tổ chức quản lý chuyên ngành quản lý theo quy định.

– Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý theo quy định.

– Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; không nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch phòng chống lũ và diện tích dành lối đi sử dụng chung trong khu vực.

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

  1. Hồ sơ Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của người xin chuyển mục đích sử dụng đất;

– Các văn bản cam kết như trên.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân phải đóng lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở và đất vườn và nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để các hộ gia đình, cá nhân tham khảo thực hiện khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Gọi Ngay!