Home / Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

Thành lập công ty đấu thầu

1111

Thành lập công ty đấu thầu Có rất nhiều cá nhân đang có dự án kinh doanh dịch vụ đấu thầu nhưng còn phân vân việc có nên thành lập công ty để tiến hành kinh doanh dịch vụ đấu thầu hay không và thủ tục để thành lập 1 …

Read More »

Thành lập công ty liên doanh

222

Thành lập công ty liên doanh Liên doanh là hình thức hai hay nhiều doanh nghiệp cùng góp vốn thành lập công ty để tiến hành hoạt động kinh doanh chung. Công ty được các doanh nghiệp cùng góp vốn thành lập được gọi là công ty liên doanh. Khi …

Read More »

Thành lập công ty cổ phần

666

Công ty cổ phần là gì? Theo quy định của Luật doanh nghiệp  2014 hiện hành thì: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: – Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; – Cổ đông có thể là tổ chức, cá …

Read More »