Home / Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

MÃ NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

22222

MÃ NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018. Như vậy, từ ngày 20/08/2018 trở đi khi …

Read More »