Home / Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

Thay đổi tên công ty

 Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp Với nhiều năm cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung và dịch vụ thay đổi tên công ty nói riêng. Chúng tôi xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín, …

Read More »

Mô hình công ty mẹ con

Mô hình công ty mẹ con Công ty mẹ, công ty con là mô hình công ty thuộc hình thức nhóm công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Luật DeHa xin chia sẻ quy định về công ty mẹ – con để quý khách hiểu về mô …

Read More »

Thay đổi trụ sở của công ty

Thay đổi trụ sở của công ty Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng phạm vi quận, huyện nơi doanh nghiệp đã đăng ký trụ sở hoặc chuyển trụ sở sang quận, huyện khác trong cùng phạm vi tỉnh nơi …

Read More »

Gọi Ngay!