Home / Dịch vụ doanh nghiệp (page 10)

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

Thành lập công ty thương mại

33333

Thành lập công ty thương mại Nói đến hoạt động kinh doanh thương mại là nói đến các hoạt động mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Để hoạt động, mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa được coi là hợp pháp, được pháp …

Read More »

Đề án thành lập công ty tnhh

1111

Đề án thành lập công ty tnhh Công ty tnhh là một trong những loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy Luật doanh nghiệp Việt Nam quy định như thế nào về loại hình công ty tnhh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một …

Read More »