Home / Dịch vụ doanh nghiệp (page 19)

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ

77777

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ Hiện nay có rất nhiều công ty đầu tư đa ngành đang thực hiện hoạt động đầu tư rất hiệu quả. Các công ty đầu tư đa ngành thường đăng ký hoạt động rất nhiều lĩnh vực ngành nghề. Luật Ngô Gia xin hướng …

Read More »

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

3333333

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ Đấu giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản phải thành lập công ty bán đầu giá tài sản. Vì là một ngành nghề kinh doanh đặc thù nên khi thành lập công …

Read More »

THÀNH LẬP CÔNG TY FDI

111111

THÀNH LẬP CÔNG TY FDI So với luật đầu tư 2005 thì thủ tục thành lập công ty fdi theo luật đầu tư 2014 đã được đơn giản hóa hơn rất nhiều. Thủ tục thành lập công ty fdi được đơn giản hóa nhằm thu hút các nhà đầu tư …

Read More »

THÀNH LẬP CÔNG TY VỆ SĨ

11111

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VỆ SĨ Công ty dịch vụ vệ sĩ hay thường được gọi với tên là công ty dịch vụ bảo vệ là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ trong các lĩnh vực như: bảo vệ con người; bảo vệ hàng …

Read More »

Gọi Ngay!