Home / Dịch vụ doanh nghiệp (page 2)

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

Thành lập công ty liên doanh

222

Thành lập công ty liên doanh Liên doanh là hình thức hai hay nhiều doanh nghiệp cùng góp vốn thành lập công ty để tiến hành hoạt động kinh doanh chung. Công ty được các doanh nghiệp cùng góp vốn thành lập được gọi là công ty liên doanh. Khi …

Read More »

Thành lập công ty cổ phần

666

Công ty cổ phần là gì? Theo quy định của Luật doanh nghiệp  2014 hiện hành thì: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: – Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; – Cổ đông có thể là tổ chức, cá …

Read More »

Thành lập chi nhánh công ty

1111

Thành lập chi nhánh công ty Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành thì chi nhánh là đơn vị trực thuộc của công ty có chức năng hoạt động kinh doanh. Các công ty có thể đăng ký thành lập chi nhánh ở tỉnh, thành phố khác với …

Read More »

Thành lập công ty thủy lợi

7777

Thành lập công ty thủy lợi  Có rất nhiều cá nhân đang có dự án kinh doanh dịch vụ thủy lợi nhưng còn phân vân việc có nên thành lập công ty để tiến hành kinh doanh dịch vụ thủy lợi hay không và thủ tục để thành lập 1 …

Read More »

Gọi Ngay!