Home / Dịch vụ doanh nghiệp (page 21)

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN

100000

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN Kiểm toán là một trong những  ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Để kinh doanh ngành nghề dịch vụ kiểm toán, cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề kiểm toán phải thành lập doanh …

Read More »

MÃ NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

22222

MÃ NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018. Như vậy, từ ngày 20/08/2018 trở đi khi …

Read More »

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

666666

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY Tên của doanh nghiệp là một yếu tố rất quan trọng trong quá phát triển thương  hiệu của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp luôn muốn lựa chọn được một tên gọi vừa có ý nghĩa vừa dễ nhớ và …

Read More »

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

44444

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH   Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phải thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp như đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để mở rộng lĩnh vực kinh  doanh của doanh nghiệp …

Read More »

Gọi Ngay!