Category Archives: Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Theo quy định của Luật chứng khoán thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoản là mô hình quản lý quỹ đầu tư được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy […]

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Tài chính là một lĩnh vực kinh doanh đặc biệt vì nó ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Nhắc đến tài chính là nhắc đến tiền tệ. Do đó, hoạt động tài chính là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, các cá nhân, […]

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ Hiện nay có rất nhiều công ty đầu tư đa ngành đang thực hiện hoạt động đầu tư rất hiệu quả. Các công ty đầu tư đa ngành thường đăng ký hoạt động rất nhiều lĩnh vực ngành nghề. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn các cá nhân, tổ […]

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Kinh doanh chứng khoán là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do đó khi thành lập công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật. Hoạt động kinh doanh […]

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Trong những năm gần đây, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng. Sau khi luật đầu tư 2014 có hiệu lực nhu cầu thành lập công ty có vốn nước ngoài vào nước ta cũng tăng cao. Để đầu […]

THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ Hoạt động tư vấn là một trong những hoạt động mà rất nhiều cá nhân, tổ chức cần trong hoạt động kinh doanh. Nắm bắt được nhu cầu này của cá nhân, tổ chức nên có rất nhiều cá nhân đã thành lập công ty tư vấn […]

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ Đấu giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản phải thành lập công ty bán đầu giá tài sản. Vì là một ngành nghề kinh doanh đặc thù nên khi thành lập công ty đấu giá tài sản […]

THÀNH LẬP CÔNG TY CHO VAY TÀI CHÍNH

THÀNH LẬP CÔNG TY CHO VAY TÀI CHÍNH Khác với hoạt động của các cá nhân cho nhau vay tiền thông thường trong quan hệ dân sự. Vì hoạt động cho vay tiền thuộc lĩnh vực kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Do đó, tổ chức muốn cung cấp dịch vụ cho vay […]