Home / Dịch vụ doanh nghiệp (page 4)

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp và tư nhân

Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu

xuat khau

Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu Khi kinh doanh một mặt hàng nào đó, các doanh nghiệp có thể chỉ tiến hành kinh doanh trong nước hoặc xuất khẩu hàng hóa đó ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để bán trong nước. Như vậy, …

Read More »