Category Archives: Tổng hợp

Giấy phép đầu tư

Giấy phép đầu tư Giấy phép đầu tư là gì ? Giấy phép đầu tư là Văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thể hiện sự chấp thuận của Nhà nước Việt Nam đối với việc thực hiện dự […]

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu

Rủi ro khi đầu tư trái phiếu Đầu tư trái phiếu là gì ? Đầu tư trái phiếu là thực hiện một giao dịch cho vay với người đầu tư trái phiếu là người cho vay và người phát hành trái phiếu (Chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng hay tổ chức tài chính) là người đi vay. Nhà phát hành có nghĩa […]

Hợp đồng góp vốn đầu tư

Hợp đồng góp vốn đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GÓP VỐN Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) Ông (Bà):………………………………………………………………………………… Sinh ngày…………………………………………………………………………. Chứng minh nhân dân số:……………….cấp ngày….tại ……………………………. Bên nhận góp vốn: (sau đâygọi là bên B) […]

Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài trung quốc đã

Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài trung quốc đã A. xây dựng các đặc khu kinh tế và khu chế xuất. B. mở cửa giao thương, ưu đãi thuế quan với hàng nước ngoài. C. xây dựng nhiều đô thị, phát triển mạng lưới giao thông vận tải. D. cải cách kinh tế […]