Home / Tổng hợp

Tổng hợp

Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ QUỐC HỘI _________________ Luật số: 23/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008   LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội …

Read More »

Bao nhiêu tuổi được đi xe máy 50cc

luat giao thong

Bao nhiêu tuổi được đi xe máy 50cc Bao nhiêu tuổi được đi xe máy 50cc Điều 60 Luật Giao thông đường bộ quy định về Tuổi, sức khỏe của người lái xe, cụ thể Độ tuổi của người lái xe quy định như sau: – Người đủ 16 tuổi trở …

Read More »

Thông tư 52/2014/TT-BCA

Thông tư 52/2014/TT-BCA BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ …

Read More »

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014 QUỐC HỘI Số: 58/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT Bảo hiểm xã hội _______   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội …

Read More »

Luật xuất bản 2012

Luật xuất bản 2012 QUỐC HỘI Số: 19/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 LUẬT Xuất bản ____   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam …

Read More »