Home / Tổng hợp

Tổng hợp

Hóa Đơn Giấy Là Gì – Nhược Điểm Của Hóa Đơn Giấy

 Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy: Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên; Trường ký hiệu trên hóa đơn; Hóa đơn điện tử có trường …

Read More »

Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không

Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không Hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn đỏ Tại Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, hóa đơn VAT được định nghĩa là loại hóa đơn chỉ dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp …

Read More »

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

Những đối tượng thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì phải có hồ sơ đề nghị mua hóa đơn và gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế. Đối tượng mua hóa …

Read More »

Cách viết hóa đơn khách sạn – phòng nghỉ

hoa-don-phong-nghi-1

Hóa đơn khách sạn là gì? Hóa ở đây là hàng hóa, dịch vụ. Đơn là bảng kê, danh sách đơn hàng. Có thể hiểu rằng hóa đơn là bảng kê khai danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ, thông tin liên quan (chi phí mua hàng, sử dụng dịch vụ, v..v..). Trong kinh …

Read More »

Mẫu giấy giới thiệu người đi mua hóa đơn

              CÔNG TY TNHH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           XXX                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Số: 002/GGT/2008                                                 ———————————–   GIẤY GIỚI THIỆU     Kính gởi:   CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN   Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, …

Read More »

KẾ TOÁN ĐẶC THÙ NGÀNH KINH DOANH VĂN PHÒNG PHẨM

1/+Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi: + Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi: Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân …

Read More »

Hướng dẫn hoàn thành mẫu hóa đơn nhập hàng

Phiếu nhập kho dùng để theo dõi tình hình tài sản của doanh nghiệp, và cung cấp thông tin về nguồn tài sản tăng làm cơ sở để định kỳ vào các sổ chi tiết, thẻ kho,… như sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ, thành …

Read More »

Lập hóa đơn thay thế trên hóa đơn điện tử sinvoice – viettel

Bước 1: Tra cứu để tìm ra hóa đơn muốn thay thế (nếu cần). Lưu ý: Chỉ hóa đơn gốc chưa được kê khai thuế, chưa bị hủy giao dịch, chưa bị điều chỉnh, đã thanh toán thì mới được phép lập hóa đơn thay thế. Quy định về Lập hóa …

Read More »

Viết Hóa Đơn Nhiều Loại Thuế Suất Có Được Không

Có những doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại mặt hàng với các loại thuế suất khác nhau từ không chịu thuế, 0%, 5% hoặc 10%. Vậy các doanh nghiệp này khi bán hàng cho Doanh nghiệp khác có được lập hóa đơn với các mặt hàng có thuế suất khác …

Read More »

Gọi Ngay!