Home / Tổng hợp

Tổng hợp

Mẫu điều lệ công ty hợp danh

6666

Mẫu điều lệ công ty hợp danh Khi thành lập công ty hợp danh trong hồ sơ thành lập công ty hợp danh phải có điều lệ của công ty hợp danh. Luật Ngô Gia xin chia sử một số nội dung cần có trong điều lệ của công ty …

Read More »

Thành lập công ty luật hợp danh

666

Thành lập công ty luật hợp danh Khi thành lập công ty luật, một trong các loại hình công ty luật mà các luật sư lựa chọn đó là thành lập công ty luật hợp danh. Vì nó thể hiện trách nhiệm và mối liên kết chặt chẽ giữa các …

Read More »

Thủ tục thành lập công đoàn của công ty

1111

Thủ tục thành lập công đoàn của công ty Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định của pháp luật về điều kiện thành lập công đoàn công ty, quy trình thực hiện thủ tục thành lập công đoàn công ty để các daonh nghiệp tham khảo. Văn …

Read More »

Thành lập công đoàn công ty

1111

Thành lập công đoàn công ty Câu hỏi: Tôi muốn được tư vấn vềcác trường hợp bắt buộc phải thành lập công đoàn, công ty  có bao nhiêu người lao động phải thành lập công đoàn công ty ? Trả lời: Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy …

Read More »

Quyết định thành lập công đoàn công ty

1111

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN (CĐCSTV)                            HỒ SƠ THÀNH LẬP  GỒM CÓ : Bản sao giấy phép đăng ký hoạt động có chứng thực thời gian gần nhất 2. Đơn xin gia nhập công đoàn của mỗi người lao động …

Read More »

Thành lập chi nhánh công ty luật

5555

Thành lập chi nhánh công ty luật Chi nhánh công ty luật là đơn vị trực thuộc của công ty luật. Luật luật sư quy định về điều kiện thành lập chi nhánh công ty luật, điều kiện thành lập chi nhánh công ty luật và thủ tục thành lập …

Read More »

Mẫu đăng bố cáo thành lập công ty

7777

Mẫu đăng bố cáo thành lập công ty Sau khi thành lập doanh nghiệp công ty, các công ty mới thành lập phải thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin chia sử …

Read More »

Thành lập chi nhánh công ty luật

666

Thành lập chi nhánh công ty luật Công ty luật có thể thành lập chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch trực thuộc công  ty. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty, hồ …

Read More »

Thành lập công ty luật nước ngoài

5555

Thành lập công ty luật nước ngoài Khi thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về điều kiện thành lập công ty luật …

Read More »

Thành lập công ty luật

5555

Thành lập công ty luật Luật là một lĩnh vực đặc thù. Thành lập công ty luật không thuộc thẩm quyền của sở kế hoạch và đầu tư mà theo quy định của Luật luật sư thì Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư …

Read More »