Home / Tổng hợp

Tổng hợp

Thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm       Khác với kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ thì chỉ có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bảo hiểm mới được thành lập công ty bảo hiểm. Các cá nhân, tổ chức …

Read More »

Ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm

Ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm Lĩnh vực bảo hiểm ngày càng thu hút được các cá nhân, tổ chức tham gia. Câu hỏi  tìm hiểu về các tổng công ty bảo hiểm như tổng công ty bảo hiểm bảo việt thành lập năm nào ; công ty …

Read More »

Thủ tục thuế công ty mới thành lập

222

Thủ tục thuế công ty mới thành lập Công ty mới thành lập kế toán cần làm những công việc gì là câu hỏi mà rất nhiều công ty mới thành lập quan tâm. Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số công việc về kế …

Read More »

Việc làm tại công ty mới thành lập

Việc làm tại công ty mới thành lập Các công ty mới thành lập thường có nhu cầu tuyển dụng nhân viên vào làm việc. Luật Ngô Gia xin chia sẻ thông tin tuyển dụng của một công ty nhật mới thành lập để các cá nhân đang tìm kiếm …

Read More »

Hoạch toán chi phí thành lập công ty

Hoạch toán chi phí thành lập công ty Luật Ngô Gia xin chia sẻ các câu hỏi và câu trả lời về vấn đề hạch toán chi phí thành lập công ty để quý vị tham khảo. Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu ? Lương giám …

Read More »

Những chi phí khi thành lập công ty

Những chi phí khi thành lập công ty Chi phí để thực hiện thủ tục thành lập công ty bao gồm những chi phí gì. Luật Ngô Gia xin chia sẻ các loại chi phí sẽ phát sinh khi thực hiện thủ tục thành lập công ty để các cá …

Read More »

Quy định về thành lập phòng y tế công ty

Quy định về thành lập phòng y tế công ty Nghị định 39/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về thành lập phòng y tế công ty. Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ …

Read More »