Home / Tổng hợp

Tổng hợp

Tiểu luận về cổ phần hóa doanh nghiệp

3333

Tiểu luận về cổ phần hóa doanh nghiệp Luật Ngô Gia xin chia sẻ nội dung bài tiểu luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Phần A:   Lý luận chung về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam: I/ …

Read More »

Vai trò công ty cổ phần trong nền kinh tế

3333

Vai trò công ty cổ phần trong nền kinh tế Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát công ty. Ngoài ra, công …

Read More »

So sánh các mô hình công ty

222

So sánh các mô hình công ty Theo quy định của pháp luật về kinh doanh, ở Việt Nam có các loại hình kinh doanh đó là hộ kinh doanh, hợp tác xã (htx), có các loại hình doanh nghiệp đó là doanh nghiệp tư nhân(dntn), công ty trách nhiệm …

Read More »

So sánh các loại hình công ty

222

So sánh các loại hình công ty Để tiến hành hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn là thành lập hộ kinh doanh, thành lập công ty hay một mô hình khác đó là hợp tác xã. Khi thành lập công ty dù là …

Read More »

Đề án nhân sự công ty cổ phần

1111

Đề án nhân sự công ty cổ phần Vấn đề nhân sự là một vấn đề quan trọng của tất cả các doanh nghiệp nói chung và của công ty cổ phần nói riêng. Trong công ty cổ phần cơ cấu nhân sự có: -Đại hội đồng cổ đông; -Hội …

Read More »