Home / Tổng hợp (page 10)

Tổng hợp

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

dia chi

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng của công ty. Địa chỉ kinh doanh là nơi công ty tiến hành những hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, khi công ty muốn phát hành hóa …

Read More »

Các bước thay đổi giấy phép kinh doanh

giay phep

Các bước thay đổi giấy phép kinh doanh Từ ngày 1/7/2015, khi luật doanh nghiệp mới nhất có hiệu lực pháp luật thì thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ được tiến hành theo quy định về thay đổi giấy phép kinh doanh của luật thay đổi giấy …

Read More »

Dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh

dia chi

Thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh Một trong những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đó chính là thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh. Có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh như: …

Read More »

Bổ sung địa điểm kinh doanh

dia diem

Thủ tục bổ sung địa điểm kinh doanh Tôi muốn được Luât Ngô Gia tư vấn về thủ tục bổ sung địa điểm kinh doanh. Công ty chúng tôi muốn bổ sung thêm địa điểm kinh doanh ngoài địa chỉ trụ sở chính. Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn …

Read More »

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

kinh doanh

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty tôi muốn lập địa điểm đăng ký thì có phải đăng ký địa điểm kinh doanh không. Công ty chúng tôi cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký địa …

Read More »

Dịch vụ mở địa điểm kinh doanh

kinh doanh

Thủ tục mở địa điểm kinh doanh Công ty tôi muốn mở thêm địa điểm kinh doanh mới nhưng chưa biết cần chuẩn bị hồ sơ mở thêm địa điểm kinh doanh để thực hiện thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh như thế nào. Rất mong Luật Ngô …

Read More »