Home / Tổng hợp (page 2)

Tổng hợp

Luật giải thể phá sản doanh nghiệp

888

Luật giải thể phá sản doanh nghiệp Giải thể và phá sản doanh nghiệp là hai vấn đề pháp lý khác nhau. Các trường hợp, điều kiện giải thể công ty tnhh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân trước đây được quy định tại luật doanh nghiệp 2005, …

Read More »

Cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần

6666

Cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần Vấn đề quản trị tài chính của doanh nghiệp đặc biệt là vấn đề xây dựng chiến lược tài chính, tổ chức chế độ tài chính, mục tiêu và kế hoạch về xây dựng quỹ dự phòng tài chính tại …

Read More »

Quy định đối với công ty cổ phần

co phan

Quy định đối với công ty cổ phần Khi đăng ký mở công ty cổ phần mới, các cá nhân, tổ chức muốn góp vốn mở công ty cổ phần cần lưu ý một số quy định về công ty cổ phần như sau: Quy định về đặt tên đối …

Read More »