Home / Tổng hợp (page 2)

Tổng hợp

Quy trình tái cấu trúc công ty

business teamwork - business men making a puzzle over a white background

Quy trình tái cấu trúc công ty Tái cấu trúc công ty là một xu hướng mà rất nhiều công ty muốn thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là tái cấu trúc trong quản trị công ty. Luật Ngô Gia xin tư …

Read More »

Nghị quyết của công ty cổ phần

2222

Nghị quyết của công ty cổ phần Chúng ta thường nghe đến Nghị quyết của quốc hội, nghị quyết của hội đồng nhân dân…..nhưng có thể chưa nghe đến nghị quyết của công ty cổ phần. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới quý vị một số thông tin về …

Read More »

Nội quy làm việc của công ty cổ phần

1111

Nội quy làm việc của công ty cổ phần Để xây dựng được quy chế, kỷ luật, quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động của mình các công ty thường xây dựng nội quy quy chế của công ty. Công ty cổ phần cũng không ngoại lệ. Luật …

Read More »

Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần  Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, giám đốc, ban kiêm soát của công ty, ngoài ra có thể có các phó giám đốc. Giám …

Read More »

Mẫu hồ sơ năng lực công ty cổ phần

2222

Mẫu hồ sơ năng lực công ty cổ phần Hồ sơ năng lực của công ty cổ phần là một trong những căn cứ để đánh giá khả năng tổ chức quản lý, khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần. Nâng cao năng lực quản lý, năng lực …

Read More »

Quy chế pháp lý của công ty cổ phần

co phan

Quy chế pháp lý của công ty cổ phần Trên cơ sở Luật doanh nghiệp, địa vị pháp lý, bản chất của công ty cổ phần có thể được nhận biết qua các đặc điểm sau: 1. Đặc điểm chung của công ty cổ phần Công ty cổ phần (CTCP) …

Read More »

Giải thể và phá sản công ty cổ phần

11111

Giải thể và phá sản công ty cổ phần Giải thể và phá sản công ty cổ phần là hai thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhưng hai thủ tục này dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số …

Read More »