Home / Tổng hợp (page 3)

Tổng hợp

Cổ đông của công ty cổ phần

11111

Cổ đông của công ty cổ phần Công ty cổ phần có mấy loại cổ đông ? Theo quy định của luật doanh nghiệp thì trong công ty cổ phần có thể có cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số …

Read More »

Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005

111

Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005 Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp được quy định tại điều 1 của luật doanh nghiệp 2005. Giải thích các từ ngữ tại điều 4, ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại điều 7, quyền của doanh nghiệp …

Read More »

Luật giải thể phá sản doanh nghiệp

888

Luật giải thể phá sản doanh nghiệp Giải thể và phá sản doanh nghiệp là hai vấn đề pháp lý khác nhau. Các trường hợp, điều kiện giải thể công ty tnhh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân trước đây được quy định tại luật doanh nghiệp 2005, …

Read More »