Home / Tổng hợp (page 3)

Tổng hợp

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần

2222

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần Thuật ngữ điều lệ là một thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong doanh nghiệp. Vậy điều lệ là gì ? điều lệ công ty cổ phần là gì, điều lệ công ty cổ phần có gì khác với các loại …

Read More »

Cơ cấu vốn công ty cổ phần

von

Cơ cấu vốn công ty cổ phần Vốn góp khi đăng ký thành lập công ty là một vấn đề rất được quan tâm, đặc biệt là vốn góp của công ty cổ phần do đó cũng có nhiều nhà nghiên cứu chọn đề tài về cấu trúc vốn công …

Read More »

Thủ tục góp vốn của công ty cổ phần

1111

Thủ tục góp vốn của công ty cổ phần Trong thời gian gần đây, Luật Ngô Gia nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc công ty cổ phần góp vốn như thế nào. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về góp vốn của …

Read More »

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

11111

Thủ tục giải thể công ty cổ phần Để thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần, công ty cần tiến hành theo trình tực như sau: Đại hội đồng cổ đông họp về việc quyết định giải thể công ty cổ phần, trường hợp công ty cổ …

Read More »

Thủ tục tăng vốn của công ty cổ phần

444

Thủ tục tăng vốn của công ty cổ phần Trong quá trình hoạt động, các công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ để có thêm nguồn vốn cho công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, các công ty cổ phần …

Read More »

Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần

2222

Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần Tăng vốn,  giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần là một trong những vấn đề được các công ty cổ phần quan tâm. Khi tăng vốn công ty cổ phần có thể tăng vốn của cổ đông hiện hữu, huy …

Read More »