Home / Tổng hợp (page 30)

Tổng hợp

Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần  Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, giám đốc, ban kiêm soát của công ty, ngoài ra có thể có các phó giám đốc. Giám …

Read More »

Mẫu hồ sơ năng lực công ty cổ phần

2222

Mẫu hồ sơ năng lực công ty cổ phần Hồ sơ năng lực của công ty cổ phần là một trong những căn cứ để đánh giá khả năng tổ chức quản lý, khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần. Nâng cao năng lực quản lý, năng lực …

Read More »

Quy chế pháp lý của công ty cổ phần

co phan

Quy chế pháp lý của công ty cổ phần Trên cơ sở Luật doanh nghiệp, địa vị pháp lý, bản chất của công ty cổ phần có thể được nhận biết qua các đặc điểm sau: 1. Đặc điểm chung của công ty cổ phần Công ty cổ phần (CTCP) …

Read More »

Giải thể và phá sản công ty cổ phần

11111

Giải thể và phá sản công ty cổ phần Giải thể và phá sản công ty cổ phần là hai thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhưng hai thủ tục này dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số …

Read More »

Cổ đông của công ty cổ phần

11111

Cổ đông của công ty cổ phần Công ty cổ phần có mấy loại cổ đông ? Theo quy định của luật doanh nghiệp thì trong công ty cổ phần có thể có cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số …

Read More »

Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005

111

Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2005 Phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp được quy định tại điều 1 của luật doanh nghiệp 2005. Giải thích các từ ngữ tại điều 4, ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại điều 7, quyền của doanh nghiệp …

Read More »

Gọi Ngay!