Home / Tổng hợp (page 4)

Tổng hợp

Mô hình tổ chức bộ máy công ty cổ phần

2222

Mô hình tổ chức bộ máy công ty cổ phần Đặc điểm cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Chính vì đặc điểm về vốn của công ty cổ phần khác so với hình thức công …

Read More »

Cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần

6666

Cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần Vấn đề quản trị tài chính của doanh nghiệp đặc biệt là vấn đề xây dựng chiến lược tài chính, tổ chức chế độ tài chính, mục tiêu và kế hoạch về xây dựng quỹ dự phòng tài chính tại …

Read More »

Quy định đối với công ty cổ phần

co phan

Quy định đối với công ty cổ phần Khi đăng ký mở công ty cổ phần mới, các cá nhân, tổ chức muốn góp vốn mở công ty cổ phần cần lưu ý một số quy định về công ty cổ phần như sau: Quy định về đặt tên đối …

Read More »

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần

2222

Mẫu điều lệ của công ty cổ phần Thuật ngữ điều lệ là một thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong doanh nghiệp. Vậy điều lệ là gì ? điều lệ công ty cổ phần là gì, điều lệ công ty cổ phần có gì khác với các loại …

Read More »

Cơ cấu vốn công ty cổ phần

von

Cơ cấu vốn công ty cổ phần Vốn góp khi đăng ký thành lập công ty là một vấn đề rất được quan tâm, đặc biệt là vốn góp của công ty cổ phần do đó cũng có nhiều nhà nghiên cứu chọn đề tài về cấu trúc vốn công …

Read More »

Thủ tục góp vốn của công ty cổ phần

1111

Thủ tục góp vốn của công ty cổ phần Trong thời gian gần đây, Luật Ngô Gia nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc công ty cổ phần góp vốn như thế nào. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về góp vốn của …

Read More »