Home / Tổng hợp (page 4)

Tổng hợp

Vai trò công ty cổ phần trong nền kinh tế

3333

Vai trò công ty cổ phần trong nền kinh tế Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát công ty. Ngoài ra, công …

Read More »

So sánh các mô hình công ty

222

So sánh các mô hình công ty Theo quy định của pháp luật về kinh doanh, ở Việt Nam có các loại hình kinh doanh đó là hộ kinh doanh, hợp tác xã (htx), có các loại hình doanh nghiệp đó là doanh nghiệp tư nhân(dntn), công ty trách nhiệm …

Read More »

So sánh các loại hình công ty

222

So sánh các loại hình công ty Để tiến hành hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn là thành lập hộ kinh doanh, thành lập công ty hay một mô hình khác đó là hợp tác xã. Khi thành lập công ty dù là …

Read More »

Đề án nhân sự công ty cổ phần

1111

Đề án nhân sự công ty cổ phần Vấn đề nhân sự là một vấn đề quan trọng của tất cả các doanh nghiệp nói chung và của công ty cổ phần nói riêng. Trong công ty cổ phần cơ cấu nhân sự có: -Đại hội đồng cổ đông; -Hội …

Read More »

Quy trình tái cấu trúc công ty

business teamwork - business men making a puzzle over a white background

Quy trình tái cấu trúc công ty Tái cấu trúc công ty là một xu hướng mà rất nhiều công ty muốn thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là tái cấu trúc trong quản trị công ty. Luật Ngô Gia xin tư …

Read More »