Home / Tổng hợp (page 5)

Tổng hợp

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần

11111

Thủ tục giải thể công ty cổ phần Để thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần, công ty cần tiến hành theo trình tực như sau: Đại hội đồng cổ đông họp về việc quyết định giải thể công ty cổ phần, trường hợp công ty cổ …

Read More »

Dịch vụ tăng vốn của công ty cổ phần

444

Thủ tục tăng vốn của công ty cổ phần Trong quá trình hoạt động, các công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ để có thêm nguồn vốn cho công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, các công ty cổ phần …

Read More »

Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần

2222

Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần Tăng vốn,  giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần là một trong những vấn đề được các công ty cổ phần quan tâm. Khi tăng vốn công ty cổ phần có thể tăng vốn của cổ đông hiện hữu, huy …

Read More »

Đăng ký giấy phép kinh doanh như thế nào

666

Đăng ký giấy phép kinh doanh như thế nào Đăng ký giấy phép kinh doanh như thế nào là câu hỏi được rất nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký giấy phép kinh doanh quan tâm. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn về thủ tục xin giấy …

Read More »

Thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

5555

Thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh Đối với công ty TNHH 1 thành viên, công ty tư nhân khi chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ …

Read More »

Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

chung nhan

Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trong một số trường hợp, doanh nghiệp cần đổi giấy đăng ký kinh doanh.  Khi sửa đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần làm giấy đề nghị cấp đổi đăng ký kinh doanh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới các …

Read More »

Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản

11111

Thủ tục góp vốn kinh doanh bằng tài sản Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có …

Read More »