Home / Tổng hợp (page 50)

Tổng hợp

Mất giấy chứng nhận mẫu dấu

chung nhan mau dau

Mất giấy chứng nhận mẫu dấu Theo quy định trước đây, mỗi doanh nghiệp chỉ có một con dấu và được cấp giấy chứng nhận mẫu dấu. Luật doanh nghiệp 2014 cho phép các doanh nghệp tự quyết định về số lượng con dấu, hình thức con dấu, doanh nghiệp …

Read More »

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp

hop dong

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp Hợp đồng mua bán doanh nghiệp có hình thức và nội dung theo mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp dưới đây: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —o0o—   HỢP ĐỒNG MUA BÁN …

Read More »

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

mua ban dat

Mẫu giấy mua bán đất Các bên có nhu cầu mua bán nhà đất có thể làm theo mẫu giấy mua bán đất, mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mẫu giấy đặt cọc theo hình thức dưới đây:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc …

Read More »

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

thong bao tam ngung

Thông báo tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh làm theo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dưới đây: Phụ lục II-21 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. …

Read More »

Mẫu di chúc thừa kế đất đai

di chuc chung

  Mẫu di chúc thừa kế đất đai Khi vợ chồng có nhu cầu lập di chúc chung của vợ chồng về thừa kế đất đai, vợ chồng lập di chúc chung theo mẫu di chúc thừa kế đất đai dưới đây: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …

Read More »