Home / Tổng hợp (page 57)

Tổng hợp

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện : Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của …

Read More »

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về thực hiện việc góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH  như sau: Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành …

Read More »

Cổ đông là gì

Nghĩa vụ của cổ đông là gì

cổ đông là gì? Cổ đông là gì: Khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp quy định: “Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông …

Read More »

Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập

cong ty moi thanh lap

Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập? Các thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập bao gồm: Khai thuế môn bài Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thời hạn nộp thuế môn bài Trường hợp người nộp thuế …

Read More »

Công ty nào không có tư cách pháp nhân

Công ty nào không có tư cách pháp nhân

Tư cách pháp nhân Theo quy định của pháp luật dân sự thì một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau: Phải được thành lập một cách hợp pháp: phải tồn tại dưới một hình thái xác định và …

Read More »

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Quy định của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân hay còn gọi là công ty tư nhân được quy định Từ Điều 183 đến Điều 187 Luật doanh nghiệp như sau: – Doanh nghiệp tư nhân hay còn gọi là công ty tư nhân là: …

Read More »

Cách tra cứu thông tin doanh nghiệp

Tra cứu vốn điều lệ công ty

Có rất nhiều cá nhân, tổ chức muốn tra cứu vốn điều lệ của công ty nhưng việc tra cứu vốn điều lệ của công ty rất khó vì vón điều lệ của công có thể có biến động trong quá trình công ty thay đổi cơ cấu vốn, điều …

Read More »

Các hình thức công ty ở Việt Nam

Các hình thức công ty ở Việt Nam

  Các loại hình kinh tế doanh nghiệp ở Việt Nam là gì? Các loại hình kinh tế doanh nghiệp ở Việt Nam là gì? Đây là một câu hỏi khá phổ biến hiện nay. Có thể hiểu các loại hình kinh tế doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay …

Read More »

Tài sản góp vốn là gì

Tài sản góp vốn là gì

Tài sản góp vốn là gì? Tải sản góp vốn là gì: “Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài …

Read More »