Home / Tổng hợp (page 85)

Tổng hợp

sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

điều kiện thành lập cơ sở giáo dục

Câu hỏi : Tôi có một số vấn đề thắc mắc về việc sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau: việc sáp nhập cơ sở có cần đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học sinh không hồ sơ đề nghị sáp nhập bao gồm chi …

Read More »

thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp cao đẳng

điều kiện thành lập cơ sở giáo dục

Câu hỏi : tôi muốn hỏi thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp cao đẳng như thế nào,  UBND cấp tỉnh có phải gửi quyết định về Tổng cục Dạy nghề không, thời hạn làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ là bao lâu. Tôi xin …

Read More »

trình tự thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

điều kiện thành lập cơ sở giáo dục

Câu hỏi : mình muốn hỏi trình tự thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan nào thẩm định hồ thành lập cơ sở giáo dục, thời hạn ngày làm việc là bao nhiêu ngày. tôi xin chân thành cảm ơn Trả lời : Căn cứ theo Điều …

Read More »

Tư vấn hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

điều kiện thành lập cơ sở giáo dục

Câu hỏi : tôi có phân vân về việc soạn hồ sơ như thế nào để được cấp pháp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có cần sự chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh không, có cần giấy chứng thực quyền sử dụng đất không, …

Read More »

điều kiện thành lập cơ sở giáo dục

điều kiện thành lập cơ sở giáo dục

Câu hỏi : tôi có một thắc mắc về điều kiện để được thành lập các cơ sở giáo dục có khác nhau không giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp , cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật, thành lập trung cấp cao đẳng, và nếu …

Read More »

Gọi Ngay!