Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Chuyển nhượng vốn của công ty tnhh 2 thành viên

Chuyển nhượng vốn của công ty tnhh 2 thành viên

Chuyển nhượng vốn của công ty tnhh 2 thành viên

Vấn đề chuyển nhượng vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty tnhh 2 thành viên là vấn đề được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Vậy khi thành viên góp vốn của công ty tnhh 2 thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp thì cần phải làm những thủ tục gì. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty tnhh 2 thành viên để các công ty tnhh 2 thành viên tham khảo.

Hồ sơ chuyển nhượng vốn của thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với những nội dung sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

+ Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

+ Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Chuyển nhương vốn góp của thành viên công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn khi chuyển nhượng vốn góp

Người được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn khi chuyển nhượng vốn góp nộp hồ sơ thay đổi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty tnhh 2 thành viên có địa chỉ trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty tnhh 2 thành viên với nội dung thành viên góp vốn thay đổi do chuyển nhượng vốn góp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn của công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Các công ty tnhh 2 thành viên trở lên có thành viên góp vốn chuyển nhượng vốn góp cho thành viên trong công ty hay chuyển nhượng vốn góp cho cá nhân, tổ chức bên ngoài công ty hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

0934562586