Home / Tổng hợp / Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Tại đây bạn có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp bằng hình thức điện tử như: đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Thủ tục tạm ngừng hoạt động của  doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; thủ tục giải thể  doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Thủ tục thông báo sử dụng, thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp…

Để đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội, bạn có thể thực hiện tại địa chỉ website http://dkkdqh.hanoi.gov.vn/

 

Gọi Ngay!