Home / Tổng hợp / Công văn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Công văn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Công văn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty tôi đang có nhu cầu thay đổi một số nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh như thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh….Những văn bản hay công văn nào quy định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số văn bản quy định về thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

-Luật doanh nghiệp 2014;

-Nghị định 78/ 2015/ NĐ-CP

– Nghị định 108/ 2018 / NĐ-CP

– Thông tư 02/2019/TT – BKHĐT

– Quyết định 27/ 2018  / QĐ-TTG về ngành nghề kinh doanh, Quyết định 27 thay thế Quyết định 10 và quyết định 337 về các mã ngành nghề  đăng ký  kinh doanh

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp xem tại các văn bản trên.

Ngoài ra, còn có các văn bản là quyết định 438 / QĐ- TCT về doanh nghiệp bỏ trốn

64

Gọi Ngay!