Home / Tổng hợp / Đăng ký ngành nghề bán hàng đa cấp

Đăng ký ngành nghề bán hàng đa cấp

Đăng ký ngành nghề bán hàng đa cấp

Kinh doanh đa cấp là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Để đăng ký ngành nghề bán hàng đa cấp cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đăng ký ngành nghề bán hàng đa cấp

Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

– Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.

– Có vốn pháp định theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

– Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

– Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

– Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

– Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.

– Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

– Vốn pháp định của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp là 10 tỷ đồng.

Đăng ký ngành nghề bán hàng đa cấp

 Điều kiện đối với đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp

– Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.

– Những hàng hóa sau không được kinh doanh theo phương thức đa cấp:

+ Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định của pháp luật;

+ Hàng hóa là thuốc; trang thiết bị y tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản), thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các loại hóa chất nguy hiểm và sản phẩm có hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

+ Mọi loại hình dịch vụ hoặc các loại hình kinh doanh khác không phải là mua bán hàng hóa, không được tiến hành kinh doanh theo phương thức đa cấp, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh bán hàng đa cấp

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ đăng ký thành lập công ty bán hàng đa cấp. Các cá nhân, tổ chức hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập công ty bán hàng đa cấp.

0934562586