Home / Tổng hợp / Đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

Đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

Đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

Thực phẩm trong đó bao gồm có cả thực phẩm chức năng là một lĩnh vực kinh doanh mà rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm vì thực phẩm là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Do đó, có rất nhiều cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty để đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm và đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng.

Đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

Để thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm và đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm bao gồm:

-Giấy đề nghị thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm, đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng;

-Điều lệ công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm, đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng

-Danh sách thành viên/cổ đông công ty đối với công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm, đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng

là công ty hợp danh, công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần

-Bản sao công chứng CMND của các cổ đông/thành viên công ty

đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng

Cá nhân, tổ chức tiến hành thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm và đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm và đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng, công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm và đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

Luật Ngô Gia xin được cung cấp tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm. Các cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm nhưng chưa biết tiến hành thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng.

0934562586

Gọi Ngay!