Home / Dịch vụ / Đăng ký thành lập công ty tnhh mtv

Đăng ký thành lập công ty tnhh mtv

Đăng ký thành lập công ty tnhh mtv

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên(công ty tnhh 2 tv) và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên(công ty tnhh mtv).

Công ty tnhh mtv là công ty chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty tnhh mtv phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp thành lập công ty tnhh mtv. Chủ sở hữu công ty tnhh mtv có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Luật Ngô Gia xin tư vấn thành lập công ty tnhh mtv tới cá nhân, tổ chức như sau.

Đăng ký thành lập công ty tnhh mtv

Cá nhân, tổ chức khi quyết định thành lập công ty tnhh mtv cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tnhh mtv để tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh mtv.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh mtv, bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty tnhh mtv;

– Điều lệ công ty tnhh mtv;

-Bản sao công chứng CMND của chủ sở hữu công ty tnhh mtv là cá nhân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh mtv được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty tnhh mtv có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thành lập công ty tnhh mtv hợp lệ, công ty tnhh mtv sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty tnhh mtv.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty tnhh mtv, chủ sở hữu công ty tnhh mtv có thể quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh mtv, văn phòng giao dịch hoặc địa điểm kinh doanh của công ty tnhh mtv.

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty tnhh mtv

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ đăng ký thành lập công ty tnhh mtv. Quý khách có nhu cầu đăng ký thành lập công ty tnhh mtv hãy liên hệ với luật Ngô Gia để được tư vấn thành lập công ty tnhh mtv và cung cấp dịch vụ thành lập công ty nhanh nhất.

0934562586