Home / Tổng hợp / Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh là một nhu cầu phổ biến của doanh nghiệp. Vì ngoài trụ sở chính, rất nhiều doanh nghiệp muốn thành lập thêm địa điểm kinh doanh để tiến hành kinh doanh tại nhiều địa điểm. Luật Ngô Gia xin chia sẻ quy định về đăng ký địa điểm kinh doanh. Khi nào doanh nghiệp đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, khi nào doanh nghiệp đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

Quy định về đăng ký địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Như vậy, theo quy định trên doanh nghiệp chỉ được đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc có chi nhánh. Do đó, nếu doanh nghiệp muốn đăng ký thêm địa chỉ tiến hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh. Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký thêm địa điểm hoạt động kinh doanh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp có trụ sở thì doanh nghiệp phải đăng ký thành lập chi nhánh.

thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị  hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh bao gồm:

-Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung: Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở; Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Mẫu đăng ký địa điểm kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hoặc liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu đăng ký địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ về việc đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc đăng ký thành lập lập địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Nếu như trước đây, sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp mẫu 08 đăng ký địa điểm kinh doanh tới cơ quan quản lý thuế để thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh. Theo quy định của luật mới, sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không cần nộp mẫu 08 đăng ký địa điểm kinh doanh tới cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh trên google map để các cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thông qua google map.

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về mẫu đăng ký địa điểm kinh doanh và cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh.

0934562586